Ηλίας Ζιώγας

Ηλίας Ζιώγας

Διευθύνων Σύμβουλος

eziogas@peppergreece.gr

Ο Ηλίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πέπερ Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Οι ευθύνες του περιλαμβάνουν την επίβλεψη όλων των έργων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην αγορά ακινήτων.

Προηγουμένως, ο Ηλίας ήταν συνεργάτης της NAI Hellas / AVENT S.A. (μέλος της NAI Global) η οποία ιδρύθηκε το 2012 και ήταν υπεύθυνος για την επιχειρηματική ανάπτυξη, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση ειδικών έργων.

Πριν από την NAI Hellas, από το 1979 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών στην Ελλάδα καθώς και ιδρυτικό μέλος της TEGoVA. Νωρίτερα από το 1979 εργάστηκε για το American Standard Testing Bureau, την New York Life Insurance στη Νέα Υόρκη και την Springfield Maritime.

O Ηλίας είναι κάτοχος πτυχίου bachelor’s in Science (B.Sc.) του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Νέας Υόρκης και κάτοχος Master στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Είναι πιστοποιημένος εκτιμητής από το Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) στην Αποτίμηση Επιχειρήσεων, αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός εκτιμητής από την TEGoVA (REV Scheme) και επίσης πιστοποιημένος εκτιμητής από την PeopleCert.