Η Pepper έχει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων Δανείων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας σχεδιασμένες εσωτερικά  τεχνολογικές λύσεις, ειδικά διαμορφωμένες για τη διαχείριση μιας σειράς κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης στον τομέα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.

Αξιοποιώντας λοιπόν την  εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στις ευρωπαϊκές αγορές, έχουμε αναπτύξει μια πλήρως ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση Εξυπηρέτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, την Πλατφόρμα Atlas. Σχεδιασμένη αποκλειστικά για να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς, η λύση αυτή αξιοποιεί την 15ετή εμπειρία της Pepper στη διαχείριση χαρτοφυλακίου αξίας άνω των 50 δισ. ευρώ αποτελούμενο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και REO περιουσιακά στοιχεία.  Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο σύστημα στην αγορά. Είναι βασισμένο σε πλήρως ολοκληρωμένες διαδικασίες ροής εργασίας, που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις τρέχουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργικότητά του ικανοποιεί τις απαιτήσεις, της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, του δανειολήπτη, της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των πελατών και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα σε τρίτα μέρη, με δυνατότητα ανάγνωσης μόνο επιλεγμένων πόρων.

Η πλατφόρμα αποτελείται από 4 βασικές ενσωματωμένες ενότητες που βοηθούν την ομάδα μας να εξυπηρετεί αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων και μη-εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία στην κατοχή δανειστών (REOs). Αξιοποιώντας την ευρύτατη εμπειρία μας στην εξυπηρέτηση, συνδυάσαμε μερικά από τα κορυφαία συστήματα στην αγορά, προσφέροντας έτσι μια πλατφόρμα μοναδική για την Pepper.

Atlas Loan & Relationship Management - Διαχείριση Σχέσεων & Δανείων
Το Atlas LRM αναπτύσσει δανειακές συμφωνίες και διαχειρίζεται σχέσεις
Atlas 360
Το Atlas 360 απεικονίζει πολύπλοκες σχέσεις και επιδόσεις μέσω της λεπτομερούς συλλογής δεδομένων
Atlas Investor Portal – Πύλη Επενδυτών
Η Πύλη Επενδυτών Atlas ενσωματώνει τη ροή εργασίας και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου με δυναμικές πιστωτικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, θεσμικά προσαρμόσιμες αναφορές και αναλύσεις καθώς και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Atlas Sales Admin – Διαχειριστής Πωλήσεων
Ο Διαχειριστής Πωλήσεων Atlas χρησιμοποιεί δυνατότητες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαχειριστών ακίνητης περιουσίας, όπως η εξελιγμένη ροή εργασιών μας για την αγορά περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτές με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Atlas, η πλατφόρμα που κρατά τον κόσμο σας!  

Θα σας ενδιέφερε μια επίδειξη της πλατφόρμας?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια προσωπική επίδειξη του Atlas platform αποκλειστικά για εσάς.