Η εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης δανείων της Πέπερ Ελλάς, κατέχει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών στη διαχείριση χαρτοφυλακίων, διαφορετικών νομικών οντοτήτων και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η βασική μας πρόταση για την εξυπηρέτηση δανείων, διευκολύνεται μέσω της καλύτερης στην κατηγορία της, ιδιόκτητης εξειδικευμένης πλατφόρμας τεχνολογίας, με ενσωματωμένη διαχείριση ροής εργασιών. Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από τους ανθρώπους μας, οι οποίοι προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, όπως τον τραπεζικό, νομικό, λογιστικό και ακινήτων.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης δανείων και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες κάθε πελάτη, με ποιότητα, δυναμισμό και συνέπεια. Προσφέρουμε:

Υπηρεσίες Διαχείρισης Δανείων

  • Πρωτεύουσα και Ειδική Εξυπηρέτηση για Στεγαστικά, Εμπορικά και Καταναλωτικά Δάνεια

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Εξυπηρετούμενων και Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων στο όνομα αλλά και για λογαριασμό Ιδιωτικών Κεφαλαίων, Επενδυτών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

  • Αναδιάρθρωση Δανείου

  • Αναδοχή Χαρτοφυλακίου και Δέουσα Επιμέλεια  

  • Ανάλυση Πληροφοριών και Χαρτοφυλακίου

  • Κύρια, Ενδιάμεση και Εφεδρική Εξυπηρέτηση

  • Υπηρεσίες Αφερεγγυότητας και Πτώχευσης

  • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης δανείων

  • Διαχείριση Εγκαταστάσεων ή και Ασφαλείας

  • Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση Τιτλοποιήσεων