Εισαγωγή

Η Πέπερ Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. δίνει την πρέπουσα προσοχή στα παράπονα που λαμβάνει. Στόχος της εταιρείας μας είναι να μπορούμε να παρέχουμε πάντα τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας και σε όσους συνεργάζονται μαζί μας και για αυτόν τον σκοπό διερευνούμε με προσοχή και ευαισθησία τα παράπονα που μας κατατίθενται για να διαπιστώσουμε γιατί αυτό δεν συνέβη στην δική σας περίπτωση.

Είναι λοιπόν πιθανό, στη συνεργασία μας να υπήρχαν στοιχεία που σας δυσαρέστησαν ή εκτιμήσατε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, για τα οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.  Επιθυμούμε πάντα να λαμβάνουμε γνώση για το τι δεν πήγε καλά και προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση το συντομότερο δυνατόν αναφορικά με το παράπονο που μας κατατίθεται.

Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων όπως περιγράφεται παρακάτω

Διαδικασία

Βήμα 1ο – Κοινοποιήστε μας το παράπονο σας

Το πρώτο βήμα στην διαδικασία είναι να μας κοινοποιήσετε το ζήτημα που σας απασχολεί.

Έαν επιθυμείτε να υποβάλετε το παράπονο αναφορικά με κάποια υπηρεσία της Πέπερ Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., παρακαλώ όπως:

 • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.peppergreece.gr)
 • Συμπληρώστε την   Φόρμα Υποβολής Παραπόνου      
 • Αποστείλετε την φόρμα, με όλα τα συνοδευτικά και υποστηρικτικά έγγραφα αναφορικά με το παράπονο σας τα οποία θέλετε να λάβουμε υπόψιν μας

Οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι οι εξής:

 • Ταχυδρομικώς: Ταχυδρομική θυρίδα 61358, Αθήνα - Ελλάδα
 • Email:    complaints@peppergreece.gr

 

Βήμα 2ο – Τι θα συμβεί μετά την υποβολή του παραπόνου σας?

Θα σας στείλουμε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, Επιστολή Παραλαβής του Παραπόνου σας και σε συνέχεια της έρευνας που θα διεξάγουμε να περιμένετε την πλήρη απάντηση μας μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπληρωματική έρευνα, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι μπορεί η απάντηση μας να πάρει μεγαλύτερο διάστημα από το προαναφερθέν.

Στην Επιστολή Παραλαβής Παραπόνου, που θα παραλάβετε,  θα σας ενημερώσουμε για τον μοναδικό αριθμό αναφοράς όπου θα λάβει το παράπονο σας, το οποίο θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε την υπόθεση σας σε όλα της τα στάδια, και ένα συγκεκριμένο άτομο από το τμήμα Παραπόνων της εταιρείας μας θα αναλάβει προσωπικά την παρακολούθηση της υπόθεσης σας, έτσι ώστε να μπορεί να σας ενημερώνει και να σας κρατάει ενήμερους αναφορικά με το υποβληθέν παράπονο, μέχρι την επίλυση και κλείσιμο της υπόθεσης.

Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των παραπόνων με αντικειμενικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την καλή πίστη και τη σχέση που έχουμε αναπτύξει με κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά.

Επανεξετάζουμε τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων σε τακτά διαστήματα και, αν χρειαστεί, την αναθεωρούμε. Τα συμπεράσματα που εξάγονται μας καθοδηγούν προς τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, πάντοτε με στόχο τη δική σας φροντίδα.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι όλα τα υποβληθέντα στην εταιρεία μας παράπονα τα διαχειριζόμεθα ως:

 • Εμπιστευτικά
 • Δίκαια
 • ‘Εγκαιρα

και το προσωπικό μας τηρεί τις ακόλουθες αρχές στην συνδιαλλαγή του με τον παραπονούμενο

 • Ευγενική αντιμετώπιση
 • Υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια
 • Θετική ανταπόκριση
 • Παροχή εποικοδομητικών λύσεων

Βήμα 3ο – Τι εναλλακτικές λύσεις έχετε στην διάθεση σας στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση μας στο παράπονο σας

Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση μας στο παράπονο σας και σας έχουμε επιβεβαιώσει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περαιτέρω πέρα από την λύση που σας προτείναμε, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον φορέα εναλλακτικής/εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών όπως:

 1. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Διεύθυνση:  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144,  11474 Αθήνα

Email:            grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Ιστοσελίδα:  http://www.synigoroskatanaloti.gr

Τηλέφωνα:   2106460862, 2106460814, 2106460612, 2106460734, 2106460458

Fax:                 210 6460414

 1. Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

Διεύθυνση:  Μασσαλίας 1,  10680 Αθήνα

Email:            info@hobis.gr

Ιστοσελίδα:  https://hobis.gr/

Τηλέφωνο:    10440 ή 2103376700

Fax:                 2103238821

 

καθώς και λοιποί φορείς όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή (www.mindev.gov.gr)

 

Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται στην Φόρμα Υποβολής Παράπονου είναι τα ελάχιστα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για να βοηθήσουν την Πέπερ Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να ερευνήσει  και να επιλύσει κάθε περίπτωση που φέρετε στην προσοχή μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους πιθανούς παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας, την περίοδο διατήρησης, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζονται και των δικαιωμάτων σας ως Υποκείμενο δεδομένων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας μας.