Στοιχεία ατόμου

Παρακαλώ όπως μας περιγράψετε όσο γίνεται πιο αναλυτικά το παράπονο που θέλετε να μας καταθέσετε προς διερεύνηση (π.χ. μπορείτε να συμπεριλάβετε γεγονότα, επικοινωνίες, ημερομηνίες και ονόματα εμπλεκόμενων ατόμων, εφόσον τα γνωρίζετε, κλπ.)
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στην εν λόγω φόρμα και απευθύνονται προς το Τμήμα Παραπόνων της Πέππερ Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. είναι αληθείς και ακριβείς.
Εχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων της Pepper Greece Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και κατανοώ ότι τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται στην παραπάνω φόρμα είναι τα ελάχιστα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για να βοηθήσουν την Πέππερ Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. να ερευνήσει και να επιλύσει την περίπτωση που της έχει υποβληθεί. Επιπρόσθετα, εάν κατά την υποβολή του παραπόνου μου, υποβάλλω στην Πέππερ Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων, δηλώνω ότι έχω ενημερώσει αυτά τα άτομα προκαταβολικά και έχω λάβει, όπου χρειάζεται την συγκατάθεση τους.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε διάστημα 6-8 ωρών,